Haiti

Jeg synes alle burde skrive under på Kirkens Nødhjelp kampanje om sletting av Haitis gjeld.
I 2010 må Haiti bruke like mye penger på gjeldsbetjening til det internasjonale samfunnet som landet mottar i nødhjelp fra den norske regjeringen.
Mens verden mobiliserer for å hjelpe befolkningen på Haiti, sitter landet enda med en gjeldsbyrde på 3,6 milliarder kroner. Halvparten av gjelden er til Det Internasjonale Pengefondet (IMF) og Den Inter-Amerikanske Utviklingsbanken.
Kirkens Nødhjelp, Changemaker og Slett U-landsgjelda (SLUG) utfordrer utviklingsminister Erik Solheim til å bruke Norges stemme i IMF og Den Inter-Amerikanske Utviklingsbanken til å slette Haitis gjeld og sørge for at alle nye midler gis som gaver og ikke lån.
Hvis de rikeste landene kan gi dem mange milioner i nødhjelpsstøtte burde de kunne slette u-landsgjelden.
Engasjer deg og skrivunder.
http://www.kirkensnodhjelp.no/no/Engasjer-deg/gjor-en-forskjell/skrivunder/Slett-Haitis-gjeld/

Ingen kommentarer: